Żuraw gąsienicowy Sany SCC8000A pokonał kilka wyzwań podczas budowy wielokrotnie nagradzanego projektu mostu dla pieszych na stacji kolejowej Brisbane Auchenflower. Po jednej stronie placu budowy znajduje się bowiem linia kolejowa pod napięciem, a po drugiej napowietrzna linia energetyczna, dlatego warunki są bardzo skomplikowane. Ponadto, po linii nadal kursują pociągi, a wiele manewrów, takich jak podnoszenie, ruch poprzeczny i opuszczanie, musi zostać ukończonych w ograniczonym czasie. Na miejscu SCC8000A działał bardzo wydajnie, z zasięgiem roboczym 30,5 m, i z łatwością zakończył wyburzanie 221-tonowej kładki dla pieszych. Co bardzo ważne – nie wystąpiły zakłócenia w pracy stacji.