Kontakt

Przedsiębiorstwo Kompletacji Dostaw i Remontów Maszyn Roboczych Ciężkich

Doltech Sp. z o. o.

ul. Buforowa 4D
52-131 Wrocław

E-mail: doltech@doltech.pl
Tel: +48 71 336 87 09
Tel: +48 71 336 11 39

Fax: +48 71 336 87 10

NIP: 783-10-07-787

REGON: 630364013

KRS: 0000104254

Kapitał zakładowy: 120.000 PLN

Prezes Zarządu

mgr inż. Marek Kociemski

Tel: 604 407 073

Prokurent

mgr inż. Piotr Kociemski

Tel: 602 654 319

Koparki:
Email: sprzedaz1@doltech.pl
Tel: + 48 661 850 400

Email: sprzedaz2@doltech.pl
Tel: + 48 602 352 791

Maszyny do produkcji kruszyw i recyklingu: 
Email: sprzedaz2@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 28

Węzły betoniarskie:
Email: sprzedaz3@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 32

Maszyny do produkcji cementu i mączek: 
Email: kierownikprojektow@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 22

Usługi kruszenia: 
Email: produkcja1@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 31

Serwis:
Email: produkcja1@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 31

Części zamienne:
Email: serwis@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 26, 32

Sekretariat:
Email: sekretariat@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 11 39

Księgowość: 
Email: ksiegowosc@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 11 39 w. 24

Marketing:
Email: marketing@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 21

Dział zakupów:
Email: logistyka@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 30

Dział produkcji:
Email: produkcja@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 33