Oddziały:

Adres:

Myślenicka 28,
32-031 Gaj 

Doradca ds. technicznych
Remigiusz Gmyrek 

Numer telefonu: +48 726 212 521
E-mail: remigiusz.gmyrek@doltech.pl

Adres:

ul. Gnieźnieńska 26-28,
62-006 Janikowo 

Doradca ds. technicznych
Maciej Maryniak 

Numer telefonu:+48 661 212 521
E-mail: maciej.maryniak@doltech.pl

Adres:

ul. Brzezińska 168,
92-703 Łódź

Doradca ds. technicznych
Grzegorz Wróbel

Numer telefonu:+48 665 212 129
E-mail: grzegorz.wrobel@doltech.pl

Oddział NA ŚLĄSKU

Adres:

ul. Gliwicka 17D,
44-178 Przyszowice

Doradca ds. technicznych
Michał Pustułka

Numer telefonu: +48 661 212 200
E-mail: dariusz.tomaszewski@doltech.pl

Siedziba:

ul. Buforowa 4D
52-131 Wrocław

E-mail: doltech@doltech.pl
Tel: +48 71 336 87 09

Fax: +48 71 336 87 10

NIP: 783-10-07-787

REGON: 630364013

KRS: 0000104254

Kapitał zakładowy: 120.000 PLN 

Prezes Zarządu

mgr inż. Marek Kociemski

Tel: 604 407 073

Prokurent

mgr inż. Piotr Kociemski

Tel: 602 654 319 

Koparki:
Email: sprzedaz1@doltech.pl
Tel: + 48 661 850 400

Email: sprzedaz2@doltech.pl
Tel: + 48 602 352 791   

Maszyny do produkcji kruszyw i recyklingu: 
Email: sprzedaz2@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 28 

Węzły betoniarskie:
Email: sprzedaz3@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 32 

Maszyny do produkcji cementu i mączek: 
Email: kierownikprojektow@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 22  

Usługi kruszenia: 
Email: produkcja1@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 31 

Serwis:
Email: produkcja1@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 31  

Części zamienne:
Email: serwis@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 26, 32 

Sekretariat:
Email: sekretariat@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 11 39  

Księgowość: 
Email: ksiegowosc@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 11 39 w. 24  

Marketing:
Email: marketing@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 21  

Dział zakupów:
Email: logistyka@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 30  

Dział produkcji:
Email: produkcja@doltech.pl
Tel: + 48 71 336 87 09 w. 33 

Osoby kontaktowe Wrocław

Doradca handlowy
Marcin Różana

Numer telefonu: +48 661 850 400
E-mail: marcin.rozana@doltech.pl

Doradca handlowy
Mateusz Maciążek

Numer telefonu: +48 602 352 791
E-mail: mateusz.maciazek@doltech.pl

Serwis
Andrzej Halkiewicz 

Numer telefonu: +48 661 666 185
E-mail: andrzej.halkiewicz@doltech.pl

Części zamienne
Piotr Tokarski

Numer telefonu: +48 602 739 374
E-mail: piotr.tokarski@doltech.pl

Kierownik Działu Handlowego
Marek Rutkowski 

Numer telefonu: +48 661 666 727
E-mail: marek.rutkowski@doltech.pl

Dyrektor działu sprzedaży
Piotr Kociemski

Numer telefonu: +48 602 654 319
E-mail: piotr.kociemski@doltech.pl