Mieszalnik dwuwałowy cykliczny DKX

Mieszalniki dwuwałowe cykliczne serii DKX

Mieszalniki dwuwałowe tej serii są od lat z powodzeniem stosowane na całym świecie w przemyśle betonowym. Mają szerokie zastosowanie jako główne urządzenie wchodzące w skład między innymi: wytwórni betonu towarowego, betonu do produkcji prefabrykatów, betonów specjalnych, jastrychów, mokrych zapraw i wielu innych.

Odbywający się podczas pracy mieszalnika trójkierunkowy ruch spiralny mieszanki oraz intensywna wymiana składników w strefie burzliwej, w której dwa cykle mieszania zachodzą na siebie powodują uzyskanie mieszanki o wyjątkowej jednorodności  partia po partii, przy bardzo krótkich cyklach mieszania.

Poniżej rysunki przedstawiające ruch mieszanki w komorze mieszania:

Mieszalnik dwuwałowy serii DKX  jest też znakomitym rozwiązaniem dla wielu innych zastosowań, a dostępna gama oferująca szerokie możliwości konfiguracji poprzez indywidualny dobór elementów  mieszających, napędów, wariantów rozładowywania, itp. oraz  rozmiary w zakresie od 0,50 do 9,00 m³ pozwala zapewnić możliwie jak najlepsze dostosowanie maszyny do potrzeb i wymagań klienta.

Poniżej tabela z możliwymi wariantami i zastosowaniami: