Maszyna do sortowania kul

Właściwe zakulowanie młyna ma zasadniczy wpływ na skuteczność mielenia, zużycie energii, zużycie samych mielników i wyłożeń oraz jakość cementu lub mączek.

Sortownik mielników firmy Christian Pfeiffer pozwala na szybkie, bezpieczne i skuteczne posortowanie kul oraz automatyczne odrzucenie kul zbyt małych. W efekcie pozwala na utrzymanie wysokiej skuteczności procesu mielenia oraz znaczące obniżenie kosztów utrzymania ruchu i produkcji.

Dane techniczne:

  • Maszyna sortująca z dwoma walcami sortującymi jest idealna dla kul o wymiarach 60 – 100 mm,
  • Maszyna sortująca z pięcioma walcami sortującymi jest idealna dla małych kul o wymiarach 15 – 60 mm,
  • Regulowany podajnik wibracyjny i walce dla optymalnego procesu sortowania,
  • Regulowana szczelina początkowa i końcowa między walcami
  • Transport w dwóch modułach za pomocą dźwigów lub wózków widłowych,
  • Solidna konstrukcja
  • Mobilność
  • Wydajność sortowania maszyny z dwoma walcami: >12 t/h (w zależności od wymiaru kul)
  • Wydajność sortowania maszyny z pięcioma walcami: >24 t/h (w zależności od wymiaru kul)
  • Usuwanie rdzy, zanieczyszczeń, zdeformowanych lub zużytych kul