Przegroda wylotowa

Przegroda  wylotowa pozwala na przejście zmielonego materiału, ale zatrzymuje kule mielące w komorze. Christian Pfeiffer dostosowuje membranę indywidualnie do istniejącej instalacji mielenia, mocując ją na głowicy młyna wyładowczego lub pływająco na płaszczu młyna.