Mieszalnik dwuwałowy LFK (do pracy ciągłej)

Mieszalniki dwuwałowe ciągłego mieszania serii LFK

Dwuwałowy mieszalnik tej serii przeznaczony jest zarówno do mieszania surowców suchych jak i mokrych. Jest to bardzo wydajne i niezawodne urządzenie do ciągłego mieszania szczególnie w przypadku gruboziarnistych kruszyw. Ten typ mieszalnika dwuwałowego nadaje się przede wszystkim do produkcji mieszanek mineralnych, przerobu materiału odpadowego z hałd, chudego betonu, ciężkiego betonu, suchych mieszanek, itp.

Poniżej rysunek przedstawiający ruch mieszanki w komorze mieszania.

Poniżej tabela z możliwymi zastosowaniami: