Przegroda pośrednia

Dzięki kontroli przepływu materiału i ograniczeniu wielkości przepływających przez przegrodę ziaren, materiał pozostaje w pierwszej komorze mielenia, aż osiągnie optymalny rozmiar; dopiero wtedy przenosi się do drugiej komory. Oddzielenie przepływu powietrza i materiału, będące głównym osiągnięciem Christiana Pfeiffera, zapewnia unikanie tak zwanych stref martwych (stref bez materiału) bezpośrednio za przegrodą pośrednią. Rezultatem jest wyraźnie bardziej wydajny proces mielenia. Płyty sitowe Christian Pffeifer wykonane ze specjalnego gatunku stali produkowanego na zamówienie zapewniają użytkownikom gwarancje najwyższej jakości.