Wysokociśnieniowa prasa walcowa

Do mączki surowej lub do mielenia wstępnego w dwuetapowych procesach mielenia
Prasa walcowa jest często stosowana tam, gdzie wymagane jest energooszczędne mielenie dużych ilości produktu. Dwa walce obracające się w przeciwnych kierunkach wywierają bardzo duży nacisk na materiał, skutecznie krusząc i osłabiając cząstki (pęknięcia mikroskopowe), dzięki czemu łatwiejsze jest późniejsze dokładne mielenie. W przypadku zastosowania jako systemu wstępnego mielenia w obwodach młynów kulowych można zwiększyć produkcję nawet o 100% i więcej.