Urządzenie do wychwytywania ciał obcych

Urządzenie do wychwytywania ciał obcych skutecznie chroni separator przed uszkodzeniem przez złom lub inne materiały oraz zapobiega powrotowi ciężkiego i ponadgabarytowego materiału do procesu mielenia. Urządzenie wychwytuje ciała obce, które zostały wyładowane z młyna i są przenoszone do separatora, takie jak np. zdeformowane lub pęknięte kule mielące.